| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/267/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 261.323,26 zł, do wysokości 56.045.227,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 251.321,36 zł, do wysokości 51.763.429,08 zł

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.001,90 zł do wysokości 4.281.798,31 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 33.323,26 zł do wysokości 59.547.738,65 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.868.02 zł, do wysokości 47.884.148,15 zł

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.544,76 zł, do wysokości 11.663.590,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 3.502.511,26 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 5.866.463,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.502.511,26 zł

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.376.157,74 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust 4., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 13 - "W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572 z.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.5, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »