| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/267/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 261.323,26 zł, do wysokości 56.045.227,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 251.321,36 zł, do wysokości 51.763.429,08 zł

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.001,90 zł do wysokości 4.281.798,31 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 33.323,26 zł do wysokości 59.547.738,65 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.868.02 zł, do wysokości 47.884.148,15 zł

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.544,76 zł, do wysokości 11.663.590,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 3.502.511,26 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

4. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 228.000,00 zł, do wysokości 5.866.463,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.502.511,26 zł

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.376.157,74 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust 4., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 13 - "W planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572 z.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.5, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/267/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »