| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 170/XXIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013r Nr.594 z póż zm./. art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy w Irządzach uchwala, co następuje;

§ 1. Zarządza pobór w drodze inkasa opłaty, stanowiącej dochód gminy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Irządze na których zamieszkują mieszkańcy .  Inkasentami opłaty wyznacza się  sołtysów poszczególnych 11 sołectw  na terenie gminy Irządze zgodnie z załącznikiem nr.1

§ 2. Wysokość wynagrodzenia  ustala się w wysokości 14% zainkasowanej terminowo kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynagrodzenie z tytułu inkasa w w/w wysokości wypłacane będzie z budżetu gminy z zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobrane kwoty inkasenci wpłacają na rachunek budżetu  gminy, w terminie niezwłocznym  po terminach wnoszenia opłaty, wyznaczonych w uchwale Rady Gminy podjętej na
podstawie art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( z wyjątkiem  pierwszej opłaty za m-c lipiec).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik do Uchwały Nr 170/XXIII/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »