| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Buczkowice jest organem prowadzącym oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli przedmiotów o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w tych placówkach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.42 ust.6 i ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz.674 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/116/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Buczkowice jest organem prowadzącym oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli przedmiotów o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w tych placówkach §5 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Godziny zrealizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1 stanowić będą godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela i ustalonego pensum..

2. Po §5 dodaje się §5a w brzmieniu:

1. W przypadku konieczności łącznych wymiarów zajęć w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

2. Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli prowadzących zajęcia wg różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć, a w mianownikach pensa tych zajęć.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »