| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Buczkowice jest organem prowadzącym oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli przedmiotów o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w tych placówkach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.42 ust.6 i ust.7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz.674 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/116/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Buczkowice jest organem prowadzącym oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli przedmiotów o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w tych placówkach §5 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Godziny zrealizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 1 stanowić będą godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela i ustalonego pensum..

2. Po §5 dodaje się §5a w brzmieniu:

1. W przypadku konieczności łącznych wymiarów zajęć w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

2. Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli prowadzących zajęcia wg różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć, a w mianownikach pensa tych zajęć.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »