| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.108.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę2 200 855 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi417 945 156, w tym:

1) dochody bieżące 330 201 229 zł,

2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę2 741 425 , w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 294 009

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 035 434 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi489 741 467 , w tym:

1) wydatki bieżące 312 676 094 zł,

2) wydatki majątkowe 177 065 373 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 942 280 .

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę71 796 311 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie              71 086 333

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie              150 000

3) zaciąganej pożyczki w kwocie                                                        559 978 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o4 942 280 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi72 126 311 .

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejszyć o kwotę1 313 870 złplan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększyć o kwotę6 200 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Do§ 5 dodać ust.3 w brzmieniu „Ustala się maksymalną wielkość poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w wysokości 830 000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.108.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.108.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.108.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.108.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.108.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »