| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/455/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 1 października 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

W Statucie Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w nr § 24c zamienia się lit. "c" na lit. "a",

2) w § 30 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Biura Obsługi Zarządu.".

§ 2

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/455/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 1 października 2013 r.

WYKAZ POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY ORAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, W KTÓRYCH POWIAT POSIADA UDZIAŁY LUB AKCJE

1. Szkoły i placówki szkolno – wychowawcze

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 28,

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,

3) Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26,

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 23,

5) Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Jana III Sobieskiego 5,

6) Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Karola Miarki 17,

7) Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Legionów 35,

8) Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 6,

9) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 6,

10) Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Stefana Okrzei 3,

11) Zespół Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14,

12) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Strzelców Bytomskich 7,

13) Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie, Radzionków, ul. Ks. dr Józefa Knosały 113,

14) Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2,

15) Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2,

16) Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 8,

17) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach im. Henryka Jordana, Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 36,

2. Samorządowe Instytucje Kultury

Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1.

3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80.

4. Domy pomocy społecznej

1) Dom Pomocy Społecznej w Łubiu, Łubie, ul. Pyskowicka 34,

2) Dom Pomocy Społecznej w Miedarach, Miedary, ul. Zamkowa 7,

3) Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24.

5. Powiatowe służby, inspekcje i straże

a) związane z budżetem Powiatu Tarnogórskiego:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36,

2) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 2,

b) nie związane z budżetem Powiatu Tarnogórskiego:

1) Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6a,

2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu, Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 25,

3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Górach, ul. Opolska 21a.

6. Inne jednostki organizacyjne

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 16,

3) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1,

4) Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 16.

7. Spółki prawa handlowego, w których udziałowcem jest Powiat Tarnogórski

1) Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o., Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 49,

2) Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51,

3) Przedsiębiorstwo „NOVA” Sp. z o. o. w likwidacji, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21a,

4) AT GROUP S.A., Krupski Młyn, ul. Główna 5,

5) Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8.

8. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji, Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51.


[1]) Przepis wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. U. z 2013r. poz. 645

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2007 r. nr 189 poz. 3485, z 2008 r. nr 54 poz. 1170, nr 130 poz. 2517, z 2009 r. nr 10 poz. 302, nr 86 poz. 1891, z 2010 r. nr 55 poz. 849, z 2011 r. nr 82 poz. 1467, z 2013 r. poz. 1309, poz. 1311, poz. 1716, poz. 3562

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »