| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/345/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5   i pkt 8   lit. c i   d, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1   i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 233 pkt 1   art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 280 677,00zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 131   716   836,63zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiegoo kwotę 280 677,00złi ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiegow wysokości 140   276   119,63złzgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że § 2 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

2 1 Ustala się, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może udzielić w   roku budżetowym 2013:  

1)   pożyczek w   maksymalnej wysokości 700   000,00 zł,  

2)   poręczeń w   maksymalnej wysokości 107   000,00 zł. .

§   3.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Nazwa  

Dochody ogółem  

w tym:  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW  

280 677  

280 677  

-  

 

DOCHODY WŁASNE POWIATU  

280 677  

280 677  

-  

 

Wpływy z   opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów  

197 440  

197 440  

-  

600  

Transport i   łączność  

90 440  

90 440  

-  

750  

Administracja publiczna  

107 000  

107 000  

 

 

Dochody z   majątku powiatu  

962  

962  

-  

600  

Transport i   łączność  

962  

962  

-  

 

Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów  

82 275  

82 275  

-  

600  

Transport i   łączność  

78 812  

78 812  

-  

801  

Oświata i   wychowanie  

3 463  

3 463  

-  

2.   Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Kwota w    

 

 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE  

280 677  

600  

 

Transport i   łączność  

170 214  

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

170 214  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

170 214  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

170 214  

 

 

- Wydatki związane z   realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

170 214  

757  

 

Obsługa długu publicznego  

107 000  

 

75704  

Rozliczenia z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  

107 000  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

107 000  

 

 

Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym, w   tym:  

107 000  

 

 

- poręczenia  

107 000  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

3 463  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz     ośrodki dokształcania zawodowego  

3 463  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym   :  

3 463  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

3 463  

 

 

- Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

3 463  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.    

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala


reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »