| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/371/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr XXXIII/344/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn w ten sposób, że:

1) w § 3 pkt 3) wyraz: „mieszkańcy” zastąpić wyrazem: „mieszkańcu”,

2) w § 10 ust. 1 wyraz: „zasobami” zastąpić wyrazami: „z osobami”,

3) dopisać § 22 o treści: „Do osób, które złożyły wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn przed dniem 14 maja 2013 roku stosuje się zapisy Uchwały Nr XLVI/455/01 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cieszyn chyba, że z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy nie może on zamieszkać w lokalu.”,

4) dotychczasowe §§ 22, 23 i 24 określić jako §§ 23, 24 i 25,

5) w załączniku nr 1 w Dziale II po pkt 5) wpisać tytuł: „Ankieta weryfikacyjna”

6) w załączniku nr 1 w uwagach do pkt 6. ankiety weryfikacyjnej wyraz: „lokali” zastąpić wyrazem: „lokalami”

7) w załączniku nr 3 Dział A. pkt I ppkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: „Odmowa zamiany pierwszego stopnia lokalu socjalnego następuje jeżeli wnioskodawca zalega z opłatami za zajmowany lokal, a występuje z wnioskiem o zamianę na lokal o większej powierzchni lub wyższym standardzie.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »