| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/371/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr XXXIII/344/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn w ten sposób, że:

1) w § 3 pkt 3) wyraz: „mieszkańcy” zastąpić wyrazem: „mieszkańcu”,

2) w § 10 ust. 1 wyraz: „zasobami” zastąpić wyrazami: „z osobami”,

3) dopisać § 22 o treści: „Do osób, które złożyły wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn przed dniem 14 maja 2013 roku stosuje się zapisy Uchwały Nr XLVI/455/01 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cieszyn chyba, że z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy nie może on zamieszkać w lokalu.”,

4) dotychczasowe §§ 22, 23 i 24 określić jako §§ 23, 24 i 25,

5) w załączniku nr 1 w Dziale II po pkt 5) wpisać tytuł: „Ankieta weryfikacyjna”

6) w załączniku nr 1 w uwagach do pkt 6. ankiety weryfikacyjnej wyraz: „lokali” zastąpić wyrazem: „lokalami”

7) w załączniku nr 3 Dział A. pkt I ppkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: „Odmowa zamiany pierwszego stopnia lokalu socjalnego następuje jeżeli wnioskodawca zalega z opłatami za zajmowany lokal, a występuje z wnioskiem o zamianę na lokal o większej powierzchni lub wyższym standardzie.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »