| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/372/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
postanawia:

§ 1.

Dokonać zmiany uchwały Nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, w ten sposób, że:

1. W § 1 wykreślić ust. 10, ust. 11 i ust. 11a.

2. W § 1 ust. 13 po słowie „przetargu” dopisuje się treść: „lub po bezskutecznym              przeprowadzeniu co najmniej dwóch przetargów do sprzedaży w formie rokowań.”.

3. W § 1 ust. 13 pkt a po przecinku dopisuje się treść: „budynki dla których nie wydano zaświadczenia o samodzielności lokali,”.

4. § 1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się do sprzedaży wolne lokale użytkowe w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Cieszyn, w których sprzedano wszystkie lokale mieszkalne oraz budynków składających się wyłącznie z jednego lub więcej lokali użytkowych, jeżeli lokale te lub budynki nie są potrzebne do realizacji celów publicznych lub zadań własnych Gminy Cieszyn, a sprzedaż jest w interesie Gminy Cieszyn, z zastrzeżeniem pkt 18..

5. w § 1 dodaje się ust 18, który otrzymuje brzmienie:

nie sprzedaje się lokali użytkowych ani budynków składających się wyłącznie z lokali użytkowych:

a) zlokalizowanych w strefie rynku wraz z otoczeniem ulic: Fredry, Głęboka, Kominiarska, Mennicza, Olszaka, Regera, Rynek, Stary Targ, Szeroka, Szersznika, Górny Rynek, Limanowskiego, Matejki, Michejdy, Nowe Miasto, Pokoju, Ratuszowa, Sejmowa, Srebrna, Trzech Braci, Wyższa Brama, Zamkowa, Pl. św. Krzyża, Pl. Teatralny, Pl. Wolności,

b) oddanych w najem na działalność, której celem nie jest osiąganie zysku i innych organizacji pożytku publicznego,

c) usytuowanych w budynkach do rozbiórki,

d) wybudowanych w okresie ostatnich 10 lat lub usytuowanych w budynkach, w których Gmina Cieszyn przeprowadziła remont gruntowny (kapitalny) w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o nabycie lokalu przez najemcę,

e) usytuowanych w obiektach użytkowanych przez organy administracji samorządowej, rządowej i obiektach użyteczności publicznej..

6. W załączniku nr 1 dopisać:

1) w pkt 9. Górna 16,

2) w pkt 11. Hajduka 5.

7. W załączniku nr 1 wykreślić:

1) w pkt 2. Bielska 20,

2) w pkt 6. Frysztacka 35,

3) w pkt 25. Nowe Miasto 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A,

4) w pkt 32. Przykopa 16,

5) w pkt 35. Rynek 4,

6) w pkt 39. Srebrna 10 i 12,

7) w pkt 55. Dzika 9,

8) pkt 56. Miarki 2.

8. W załączniku nr 2 dopisać:

1) w pkt. 2. Bielska 20,

2) w pkt 7. Frysztacka 35,

3) w pkt 9. Głęboka 1, 50,

4) w pkt 16. Przykopa 16,

5) pkt 27. Chrobrego 3,

6) pkt 28. Srebrna 1a, 10, 12,

7) pkt 29. Nowe Miasto 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A.

9. W załączniku nr 2 wykreślić:

1) pkt 25. Górna 16.

10. W załączniku nr 3 wykreślić:

1) w pkt 1. Głęboka 1, 50.

11. Wykreślić załączniki 4, 5, 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »