| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/307/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.14 ust.5 pkt 1 i ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, w kwocie 1,00zł/godzinę.

2. Opłata za drugie i kolejne dzieci wynosi 0,50 zł/godzinę.

3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa ust.1 lub 2,oraz (deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) fatycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Zajęcia z religii realizowane w godzinach zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej lub po ich zakończeniu, są dla rodziców bezpłatne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »