| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/307/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.14 ust.5 pkt 1 i ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, w kwocie 1,00zł/godzinę.

2. Opłata za drugie i kolejne dzieci wynosi 0,50 zł/godzinę.

3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa ust.1 lub 2,oraz (deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) fatycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Zajęcia z religii realizowane w godzinach zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej lub po ich zakończeniu, są dla rodziców bezpłatne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »