| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.160.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.78.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

2. W rozdziale IV w § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. W razie nieobecności Kierownika Przychodni jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika. W przypadku, gdy Kierownik nie jest lekarzem zastępcę wybiera się w drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika. W pozostałych przypadkach zastępcę wyznacza Kierownik Przychodni..

3. W rozdziale V w § 15:

- w ust. 1 lit.a - wykreśla się słowo „ds. medycznych”

- w ust. 1 wykreśla się w całości lit. „b”

- w ust. 2 pkt 1 - wykreśla się słowo „ds. medycznych”

- w ust. 2 wykreśla się w całości pkt 6

4. W załączniku Nr 1 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 1 wykreśla się słowo „ds. medycznych”

- wykreśla się w całości ust. 7

5. W załączniku Nr 2 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w schemacie organizacyjnym:

- wykreśla się w pionie Kierownika Przychodni komórkę Zastępcy kierownika ds. administracyjnych,

- wykreśla się w pionie Kierownika Przychodni w komórce Zastępcy kierownika ds. medycznych słowo
„ds. medycznych”

- w pionie Zastępcy kierownika komórki „pracownia EKG” i „pracownia USG” otrzymują jedno brzmienie
„Dział diagnostyki”.

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.78.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2013 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »