| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.160.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.78.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

2. W rozdziale IV w § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. W razie nieobecności Kierownika Przychodni jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika. W przypadku, gdy Kierownik nie jest lekarzem zastępcę wybiera się w drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika. W pozostałych przypadkach zastępcę wyznacza Kierownik Przychodni..

3. W rozdziale V w § 15:

- w ust. 1 lit.a - wykreśla się słowo „ds. medycznych”

- w ust. 1 wykreśla się w całości lit. „b”

- w ust. 2 pkt 1 - wykreśla się słowo „ds. medycznych”

- w ust. 2 wykreśla się w całości pkt 6

4. W załączniku Nr 1 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 1 wykreśla się słowo „ds. medycznych”

- wykreśla się w całości ust. 7

5. W załączniku Nr 2 do Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w schemacie organizacyjnym:

- wykreśla się w pionie Kierownika Przychodni komórkę Zastępcy kierownika ds. administracyjnych,

- wykreśla się w pionie Kierownika Przychodni w komórce Zastępcy kierownika ds. medycznych słowo
„ds. medycznych”

- w pionie Zastępcy kierownika komórki „pracownia EKG” i „pracownia USG” otrzymują jedno brzmienie
„Dział diagnostyki”.

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.78.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2013 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »