| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/460/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2])) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[3]))

Rada Miasta Wisła
uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011. Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawieokreślenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowejwprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 3.

2) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 4.

3) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 12.

4) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 31.

5) do § 2 ust. 2 po pkt. 58 dodaje się pkt. 59 w brzmieniu:

Bogdan Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmąPHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka Bogdan(NIP 638-10-02-759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Obiektu "Centrum GREEN HILL" w Wiśle przy ul. Dziechcinka 7 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 201).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


[1]) Brak późniejszych zmian ustawy.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z r. poz.  Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 232, poz. 1378.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »