| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/306/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 późn.zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dostępność do świadczeń udzielanych przez apteki w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, zapewniają apteki na terenie miasta Żywca - zgodnie z harmonogramem dyżurów całodobowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zamiany dyżurów odbywają się na zasadach porozumienia pomiędzy kierownikami aptek.

3. Kierownik apteki dokonujący zamiany dyżuru zobowiązany jest poinformować o niniejszej zmianie pozostałe apteki na terenie powiatu żywieckiego, Zespół ds. Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską w Bielsku-Białej.

4. Informacja o dyżurującej aptece powinna być wywieszona w każdej aptece w miejscu dostępnym i widocznym dla ludności.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 listopada 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013, oraz uchwała Nr XXVIII/275/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/230/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 listopada 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/306/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2013

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/306/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH APTEK MIASTA ŻYWIEC NA ROK 2013 - październik, listopad, grudzień

Dyżury rozpoczynają się: Od poniedziałku do piątku , oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz.8.00 do 8.00, w soboty od godz. 20.00 do godz. 9.00, w niedziele od godz. 20.00 do godz..8.00
PAŹDZIERNIK

-

infoRgrafika

Dyżury rozpoczynają się: Od poniedziałku do piątku , oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz.8.00 do 8.00, w soboty od godz. 20.00 do godz. 9.00 ,w niedziele od godz. 20.00 do godz..8.00
LISTOPAD

-

infoRgrafikaDyżury rozpoczynają się: Od poniedziałku do piątku , oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz.8.00 do 8.00, w soboty od godz. 20.00 do godz. 9.00 , w niedziele od godz. 20.00 do godz..8.00
GRUDZIEŃ

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »