| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/306/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 późn.zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dostępność do świadczeń udzielanych przez apteki w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, zapewniają apteki na terenie miasta Żywca - zgodnie z harmonogramem dyżurów całodobowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zamiany dyżurów odbywają się na zasadach porozumienia pomiędzy kierownikami aptek.

3. Kierownik apteki dokonujący zamiany dyżuru zobowiązany jest poinformować o niniejszej zmianie pozostałe apteki na terenie powiatu żywieckiego, Zespół ds. Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską w Bielsku-Białej.

4. Informacja o dyżurującej aptece powinna być wywieszona w każdej aptece w miejscu dostępnym i widocznym dla ludności.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 listopada 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013, oraz uchwała Nr XXVIII/275/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/230/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 listopada 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/306/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2013

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/306/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH APTEK MIASTA ŻYWIEC NA ROK 2013 - październik, listopad, grudzień

Dyżury rozpoczynają się: Od poniedziałku do piątku , oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz.8.00 do 8.00, w soboty od godz. 20.00 do godz. 9.00, w niedziele od godz. 20.00 do godz..8.00
PAŹDZIERNIK

-

infoRgrafika

Dyżury rozpoczynają się: Od poniedziałku do piątku , oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz.8.00 do 8.00, w soboty od godz. 20.00 do godz. 9.00 ,w niedziele od godz. 20.00 do godz..8.00
LISTOPAD

-

infoRgrafikaDyżury rozpoczynają się: Od poniedziałku do piątku , oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz.8.00 do 8.00, w soboty od godz. 20.00 do godz. 9.00 , w niedziele od godz. 20.00 do godz..8.00
GRUDZIEŃ

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »