| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/338/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 3 października 2013r.

w sprawie zmian w planach wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2013 r w sposób następujący:

Dział . 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem

zmniejszyć plan wydatków

wydatki bieżące - o kwotę - 4 652,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 4 652,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 4 652,00 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki majątkowe - o kwotę - 4 652,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 4 652,00 zł

( dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu)

§ 2.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/338/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 3 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »