| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/240/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany statutu Miasta Szczyrk

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 1   i art. 22, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w   Szczyrku  

uchwala , co następuje:  

§   1.   W Regulaminie Rady Miejskiej w   Szczyrku, stanowiącym załącznik nr 2   do Statutu Miasta Szczyrk uchwalonym uchwałą Nr XVI /96/2004 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 18 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 49 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dla realizacji zadań o   charakterze kompleksowym należących do właściwości więcej niż jednej komisji, odpowiednie komisje mogą podejmować współpracę odbywając wspólne posiedzenia.  

2. Przewodniczący Komisji są zobowiązani zwołać posiedzenia komisji w   celu odbycia wspólnego posiedzenia, o   którym mowa w   § 49 pkt 1   na pisemny wniosek przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego lub burmistrza miasta.  

3. Przewodniczącym wspólnego posiedzenia komisji jest Przewodniczący jednej z   komisji odbywających wspólne posiedzenie wyłoniony w   wyniku uzgodnienia pomiędzy Przewodniczącymi tychże komisji. W   przypadku braku uzgodnienia lub niemożności uzgodnienia Przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej.  

4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w   nim co najmniej połowa ogólnego składu każdej z   komisji biorącej udział we wspólnym posiedzeniu.”  

2.   W § 52 zmienia się ust. 4   i otrzymuje brzmienie:  

„4. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i   Promocji.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »