| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/240/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany statutu Miasta Szczyrk

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 1   i art. 22, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w   Szczyrku  

uchwala , co następuje:  

§   1.   W Regulaminie Rady Miejskiej w   Szczyrku, stanowiącym załącznik nr 2   do Statutu Miasta Szczyrk uchwalonym uchwałą Nr XVI /96/2004 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 18 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 49 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dla realizacji zadań o   charakterze kompleksowym należących do właściwości więcej niż jednej komisji, odpowiednie komisje mogą podejmować współpracę odbywając wspólne posiedzenia.  

2. Przewodniczący Komisji są zobowiązani zwołać posiedzenia komisji w   celu odbycia wspólnego posiedzenia, o   którym mowa w   § 49 pkt 1   na pisemny wniosek przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego lub burmistrza miasta.  

3. Przewodniczącym wspólnego posiedzenia komisji jest Przewodniczący jednej z   komisji odbywających wspólne posiedzenie wyłoniony w   wyniku uzgodnienia pomiędzy Przewodniczącymi tychże komisji. W   przypadku braku uzgodnienia lub niemożności uzgodnienia Przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej.  

4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w   nim co najmniej połowa ogólnego składu każdej z   komisji biorącej udział we wspólnym posiedzeniu.”  

2.   W § 52 zmienia się ust. 4   i otrzymuje brzmienie:  

„4. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i   Promocji.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »