| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Wójta Gminy Bojszowy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 23 września 2013r.

do porozumienia nr 39/2011 z dnia 26 września 2011 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Bojszowy reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260), powierza Wójtowi Gminy Bojszowy prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Bojszowy."

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"2. Wskaźnik "n", o którym mowa w pkt 1 na IV kwartał 2011 roku i na 2012 rok wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, na 2013 rok wynosi 4 375 zł/1 km drogi/rok oraz na I kwartał 2014 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok. W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:

a) w IV kwartale 2011 roku - 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),

b) w okresie od: I kwartał 2012 roku do IV kwartał 2012 roku - 81 021,50 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) oraz w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 101 276,88 zł (słownie: sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy). Kwoty te przekazywane będą w następujących ratach:

- za I kwartał 2012 roku kwota 60 766,12 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy) oraz za I kwartał 2013 roku kwota 80 021,50 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy),

- za IV kwartał 2012 roku kwota 20 255,38 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) oraz za IV kwartał 2013 roku kwota 21 255,38 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy).

c) w I kwartale 2014 roku - 60 766,12 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy). "

§ 3.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 21 255,38 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy)".

§ 4.

Pozostałe warunki zawarte w porozumieniu nr 39/2011 z dnia 26 września 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt


Henryk Utrata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »