| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Chełm Śląski; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 września 2013r.

do porozumienia nr 77/2012 z dnia 17 października 2012 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a

Gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Wójt Gminy Chełm Śląski - Stanisław Jagoda


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260), powierza Wójtowi Gminy Chełm Śląski prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Chełm Śląski."

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"2. Wskaźnik "n", o którym mowa w pkt 1 na IV kwartał 2012 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, na 2013 rok wynosi 4 375 zł/1 km drogi/rok oraz na I kwartał 2014 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok. W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:

a) w IV kwartale 2012 roku - 6 865,25 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),

b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 34 326,25 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia pięć groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał 2013 roku kwota 20 595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

- za IV kwartał 2013 roku kwota 13 730,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

c) w I kwartale 2014 roku - 20 595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). "

§ 3.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 13 730,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy)."

§ 4.

Pozostałe warunki zawarte w porozumieniu nr 77/2012 z dnia 17 października 2012 r. pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt


Stanisław Jagoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »