| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Chełm Śląski; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 września 2013r.

do porozumienia nr 77/2012 z dnia 17 października 2012 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a

Gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Wójt Gminy Chełm Śląski - Stanisław Jagoda


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260), powierza Wójtowi Gminy Chełm Śląski prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Chełm Śląski."

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"2. Wskaźnik "n", o którym mowa w pkt 1 na IV kwartał 2012 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, na 2013 rok wynosi 4 375 zł/1 km drogi/rok oraz na I kwartał 2014 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok. W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:

a) w IV kwartale 2012 roku - 6 865,25 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),

b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 34 326,25 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia pięć groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał 2013 roku kwota 20 595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

- za IV kwartał 2013 roku kwota 13 730,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

c) w I kwartale 2014 roku - 20 595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). "

§ 3.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 13 730,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy)."

§ 4.

Pozostałe warunki zawarte w porozumieniu nr 77/2012 z dnia 17 października 2012 r. pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt


Stanisław Jagoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »