| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.14.2013 Wójta Gminy Hażlach; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 7 października 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez Starostę Jerzego Nogowczyk i Wicestarostę Jerzego Pilch, zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem a Gminą Hażlach reprezentowaną przez Wójta Karola Folwarczny, zwaną w dalszej części porozumienia Gminą

§ 1.

1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania należące do zakresu jego właściwości obejmującego w ramach dróg powiatowych budowę chodnika przy ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich, III etap - wykonanie chodnika na odcinku od potoku Wschodnica do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty Cieszyńskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku nr WB-MB 7351/1747/2009/215.

2. Powiat udostępnia Gminie prawo do dysponowania nieruchomością pasa drogowego drogi powiatowej nr 2616 S w zakresie objętym zadaniem określonym w pkt. 1.

3. Powiat upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie do uczestnictwa w pracach komisji dokonującej odbioru końcowego robót, o terminie którym Gmina zobowiązana jest powiadomić upoważnionego.

§ 2.

Zadanie określone w § 1 finansowane będzie w całości ze środków własnych Gminy oraz środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi.

§ 3.

Gmina zapewni trwałość efektu inwestycji w okresie siedmiu lat od dnia przyznanej pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 4.

Gmina oświadcza, że planowana realizacja zadania przewidywana jest na lata 2013- 2014.

§ 5.

Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Powiatu Cieszyńskiego


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Hażlach


Karol Folwarczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »