| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 3 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów wprowadzić następujące zmiany:

1. poprzez dodanie w § 1 w pkt 1 lit.d w brzmieniu:

oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „Bz” - grunty zabudowane i zurbanizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiących publiczne parki spacerowo-wypoczynkowe, dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, nie związanych i nie zajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.

2. poprzez dodanie w § 1 w pkt 2 lit. f w brzmieniu:

od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 pkt 1 lit. d – 2,50zł od 1 m2 powierzchni.

3. poprzez dodanie w § 1 pkt 4 w brzmieniu:

budowli lub ich części związnych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na gruntach określonych w § 1 pkt 1 lit. D – 0,3% ich wartosci, określonej w sposób podany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »