| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/269/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),

- art. 6r ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następującą zmianę: W § 2 po ust. 3 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Gmina Gierałtowice zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w ilości wynikającej z uchwały nr XXVI/206/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

5. Pojemniki (kubły) przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych będą dostarczane właścicielowi nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe pojemniki (kubły) będą dostarczane w razie stwierdzenia przez Gminę Gierałtowice:

1) całkowitego wyeksploatowania pojemnika dotychczas użytkowanego przez właściciela nieruchomości, lub

2) zniszczenia albo uszkodzenia dotychczas użytkowanego przez właściciela nieruchomości pojemnika na skutek jego zwyczajowego użytkowania, jeżeli uszkodzenie to uniemożliwia prawidłowe użytkowanie pojemnika, lub

3) potrzeby zwiększenia ilości pojemników (kubłów) na danej nieruchomości, lub

4) potrzeby wyposażenia nieruchomości w pojemniki (kubły) z uwagi na zamieszkanie na niej mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »