| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.471.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 października 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIX/359/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIX/359/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki, jako niezgodnej z przepisem z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa", w związku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Zawierciu nadała - w drodze aktu prawa miejscowego - nazwę alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki. W podstawie prawnej uchwały powołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy upoważniający Radę do podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników.

Aleja spacerowa nie mieści się w żadnej z wymienionych kategorii, skoro drogą publiczną jest tylko droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg (por. art. 1 ustawy o drogach publicznych), a drogą wewnętrzną - droga (parking lub plac), która jest przeznaczona do ruchu pojazdów, a nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie jest zlokalizowana w pasie drogowym (por. art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

Dokonując oceny legalności przedmiotowej uchwały należy uwzględnić - wyrażoną m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP - normę ustrojową, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Kompetencji do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących nie można domniemywać, a wszelkie próby rozszerzenia zakresu ustawowego upoważnienia poprzez zastosowanie analogii należy uznać za istotnie naruszające prawo. Skoro przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy ani żadna inna norma nie formułują uprawnienia Rady do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących w przedmiocie nazw infrastruktury parkowej, nie jest możliwe zastosowanie, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych - trybu wejścia uchwały w życie, uzależniającego nabycie mocy obowiązującej od wcześniejszego jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Publikacji tak określonej podlegają uchwały będące aktami prawa miejscowego, a inne wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne tak stanowią, stosownie do przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała objęta rozstrzygnięciem nadzorczym nie mieści się w tym katalogu.

Jednocześnie należy podkreślić, że organ nadzoru nie kwestionuje prawa Gminy - wynikającego z jej uprawnień właścicielskich - do nadania nazwy alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki, a wyłącznie możliwość dokonania tego w drodze aktu prawa miejscowego.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Zawierciu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »