| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.471.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 października 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIX/359/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIX/359/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki, jako niezgodnej z przepisem z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa", w związku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Zawierciu nadała - w drodze aktu prawa miejscowego - nazwę alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki. W podstawie prawnej uchwały powołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy upoważniający Radę do podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników.

Aleja spacerowa nie mieści się w żadnej z wymienionych kategorii, skoro drogą publiczną jest tylko droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg (por. art. 1 ustawy o drogach publicznych), a drogą wewnętrzną - droga (parking lub plac), która jest przeznaczona do ruchu pojazdów, a nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie jest zlokalizowana w pasie drogowym (por. art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

Dokonując oceny legalności przedmiotowej uchwały należy uwzględnić - wyrażoną m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP - normę ustrojową, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Kompetencji do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących nie można domniemywać, a wszelkie próby rozszerzenia zakresu ustawowego upoważnienia poprzez zastosowanie analogii należy uznać za istotnie naruszające prawo. Skoro przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy ani żadna inna norma nie formułują uprawnienia Rady do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących w przedmiocie nazw infrastruktury parkowej, nie jest możliwe zastosowanie, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych - trybu wejścia uchwały w życie, uzależniającego nabycie mocy obowiązującej od wcześniejszego jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Publikacji tak określonej podlegają uchwały będące aktami prawa miejscowego, a inne wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne tak stanowią, stosownie do przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała objęta rozstrzygnięciem nadzorczym nie mieści się w tym katalogu.

Jednocześnie należy podkreślić, że organ nadzoru nie kwestionuje prawa Gminy - wynikającego z jej uprawnień właścicielskich - do nadania nazwy alei spacerowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki, a wyłącznie możliwość dokonania tego w drodze aktu prawa miejscowego.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Zawierciu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »