| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 381/XXXVIII/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 28 § 4   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z   2012 r. poz. 749 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (t.j.Dz. U. z   2006 r. Nr 136 poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (t.j.Dz. U. z   2013 r. poz. 465) oraz art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa.  

2.   Inkasa dokonywać będą następujące osoby:  

1)   Pani Joanna Macioszek dla sołectwa Strzebiń,  

2)   Pani Ilona Przybyła dla sołectwa Sadów,  

3)   Pan Jan Kandzia dla sołectwa Rusinowice,  

4)   Pani Katarzyna Maciejczyk dla sołectwa Cieszowa,  

5)   Pan Jacek Brodacki dla sołectwa Wierzbie,  

6)   Pan Henryk Urbańczyk dla sołectwa Brusiek,  

7)   Pan Jan Kandzia  dla sołectwa Piłka.  

§   2.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości:  

1)   dla sołectwa Strzebiń – 3% od zainkasowanej kwoty,  

2)   dla sołectwa Sadów – 4% zainkasowanej kwoty,  

3)   dla sołectwa Rusinowice – 6% zainkasowanej kwoty,  

4)   dla sołectwa Cieszowa – 8% zainkasowanej kwoty,  

5)   dla sołectwa Wierzbie – 6% zainkasowanej kwoty,  

6)   dla sołectwa Brusiek – 10% zainkasowanej kwoty,  

7)   dla sołectwa Piłka 10% zainkasowanej kwoty.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Koszęcin Nr 76/VII/2011z dnia 29 marca 2011 r. w   sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów i   wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałą Nr 155/XVI/2011 z   dnia 15 listopada 2011 r., uchwałą Nr 336/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z   dnia 20 maja 2013 r. w   sprawie odwołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz uchwałą Nr 367/XXXVI/2013 z   dnia 21 sierpnia 2013 r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1.Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych  typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »