| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39.296.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 9 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594;) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2013, poz.885) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013 r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

61.595  

 

Dz.  

 

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

852  

 

Pomoc społeczna  

11.000  

 

 

 

- dochody bieżące  

11.000  

 

 

 

w tym: - zwroty świadczeń z   funduszu alimentacyjnego + 7.400  
- zwrot z   zaliczki alimentacyjnej + 3.600  

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

50.595  

 

 

 

- dochody majątkowe  

50.595  

 

 

 

w tym: zwrot dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości + 50.595  

 

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

116.046  

54.451  

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

 

7.000  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

7.000  

 

 

wydatki majątkowe  

 

7.000  

 

 

w tym:inwestycje i   zakupy inwestycyjne - 7.000  

 

 

750  

 

Administracja publiczna  

116.046  

 

 

75023  

Urząd gminy  

116.046  

 

 

 

- wydatki bieżące  

116.046  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  

116.046  

 

 

 

z tego:- wynagrodzenia i   składki od nich naliczane +79.520  
- związane z   realizacją ich statutowych zadań + 36.526  

 

 

801  

 

Oświata i   wychowanie  

 

47.451  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

47.451  

 

 

- wydatki bieżące  

 

47.451  

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  

 

47.451  

 

 

z tego: związane z   reazlizacja ich stat. zadań -   47.451  

 

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »