| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

sporządzony dnia 28 sierpnia 2013r.  

pomiędzy  

Powiatem Kłobuckim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Kłobucku, w   imieniu którego działają:  

1. Starosta Kłobucki – Roman Minkina  

2. Członek Zarządu - Maciej Biernacki  

zwanym dalej „   Powierzającym   ”,  

a  

Powiatem Oleskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w   imieniu którego działają:  

1. Starosta Oleski – Jan Kus  

2. Wicestarosta – Stanisław Belka  

zwanym dalej „   Przyjmującym    

Działając na podstawie uchwały nr 29/IV/2002 Rady Powiatu Kłobuckiego z   dnia 23 grudnia 2002 roku w   sprawie zlecenia zadań w   zakresie edukacji publicznej innym powiatom i   gminom oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w   Oleśnie z   dnia 30 czerwca 2003r. w   sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają, co następuje:  

§   1.   § 1   pkt 1   Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:  

„Przyjmujący umożliwia kształcenie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. z   2012r., poz. 204 )”.  

§   2.   § 2   pkt 1   Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:  

„Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w   wysokości:  

- kurs dla klasy I   – 4   tygodniowy – 430 zł;  

- kurs dla klas II – 4   tygodniowy – 430 zł;  

- kurs dla klas III – 4   tygodniowy – 430 zł”.  

§   3.   § 3   pkt 1   Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:  

„ Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2013/2014”.  

§   4.   Postanowienia Aneksu nr 1   do Porozumienia wchodzą w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od 1   września 2013r.  

§   5.   Aneks nr 1   do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i   Opolskiego.  

§   6.   Aneks nr 1   do Porozumienia sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Powierzający  

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Członek Zarządu  


Maciej   Biernacki

Przyjmujący  

Starosta Oleski  


Jan   Kus


Wicestarosta  


Stanisław   Belka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »