| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 246/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatów radnych: Pana Franciszka Lacha, Pana Mirosława Sternala, Pana Czesława Majdaka, Pana Grzegorza Hulbója, Pana Aleksandra Kamińskiego, Pana Piotra Hulbója, Pana Rafała Pudy, Pana Tomasza Gawrona przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Koszarawa w:

1) pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 1;

2) pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 2;

3) czteromandatowym okręgu wyborczym nr 3.

§ 2. W okręgach, o których mowa w § 1, wybieranych będzie 8 radnych, z tego w:

1) okręgu wyborczym nr 1 – 5 radnych;

2) okręgu wyborczym nr 2 – 2 radnych;

3) okręgu wyborczym nr 3 – 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 22 grudnia 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
I Wicewojewoda Śląski


Andrzej Pilot


Załącznik do Zarządzenia Nr 246/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 15 października 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa

Termin wykonania
czynności wyborczej[1])

Treść czynności

do 23 października 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa

do 2 listopada 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Koszarawa, informacji o okręgach wyborczych nr 1-3, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Koszarawie dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Koszarawa, w okręgach wyborczych nr 1-3

do 4 listopada 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Koszarawie

do 7 listopada 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Koszarawie

do 22 listopada 2013 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Koszarawie list kandydatów na radnych wybieranych w okręgach wyborczych nr 1-3, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa

do 29 listopada 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Koszarawie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koszarawie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Koszarawie

do 1 grudnia 2013 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Koszarawie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgach wyborczych nr 1-3

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Koszarawa, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania nr 1-3 oraz o wyznaczonych siedzibach: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Koszarawie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koszarawie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Koszarawie

do 7 grudnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Koszarawie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 8 grudnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Koszarawie: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Koszarawie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koszarawie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Koszarawie

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Koszarawa

do 12 grudnia 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 17 grudnia 2013 r.

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych, z obwodów głosowania nr 1-2, o dopisanie ich do spisu w obwodzie głosowania nr 3, na obszarze Gminy Koszarawa

20 grudnia 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

21 grudnia 2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Koszarawie, Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koszarawie i Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Koszarawie spisu wyborców

22 grudnia 2013 r.
godz. 800- 2200

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »