| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/198/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.347 zł w tym z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” o kwotę 185.297 zł, w dziale Administracja publiczna o kwotę 2.000 zł i na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 3.050 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.660 zł w tym na utrzymanie dróg gminnych kwotę 3.050 zł, w dziale Oświata i wychowanie kwotę 510 zł dla Zespołu Szkół w Rychwałdzie oraz 7.100 zł na pozostałą działalność, kwotę 10.000 zł na zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody, kwotę 6.000 zł na oświetlenie uliczne.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.240.332,68 zł

b) wydatki w wysokości 17.854.979,68 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 385.353 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ” Zwiększyć plan wydatków dla zadania: „Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody”

DZ. 900 rozdz. 90001 o kwotę 10.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »