| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/198/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.347 zł w tym z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” o kwotę 185.297 zł, w dziale Administracja publiczna o kwotę 2.000 zł i na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 3.050 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.660 zł w tym na utrzymanie dróg gminnych kwotę 3.050 zł, w dziale Oświata i wychowanie kwotę 510 zł dla Zespołu Szkół w Rychwałdzie oraz 7.100 zł na pozostałą działalność, kwotę 10.000 zł na zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody, kwotę 6.000 zł na oświetlenie uliczne.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.240.332,68 zł

b) wydatki w wysokości 17.854.979,68 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 385.353 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ” Zwiększyć plan wydatków dla zadania: „Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody”

DZ. 900 rozdz. 90001 o kwotę 10.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/198/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »