| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/232/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 14 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2013 (Dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii w 2013 r. zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.082.431,37 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.693.558,13 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 388.873,24 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.962.005,37 zł.

Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 30.700.049,00 zł. , w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.012.488,82 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.010.844,50 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.001.644,32 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.340.305,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.879.275,69 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 352.568,49 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 556.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.261.956,37 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.261.956,37 zł.

W tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 93.314,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/232/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/232/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/232/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/232/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 14 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »