| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/309/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie wydatków:

-

infoRgrafika

- 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 137.402.514,47 zł

3. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 143.759.899,47 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie - 6.357.385,00 zł będzie:

- nadwyżka budżetowa z 2012 r. - 3.980.541,00 zł

- kredyt bankowy - 2.147.710,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 229.134,00 zł

5. Na spłatę w 2013 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 12.574.126,00 zł

- pożyczek w kwocie - 465.128,00 zł

przeznacza się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie - 13.000.000,00 zł

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 39.254,00 zł

6. Na udzielenie pożyczek w roku budżetowym 2013 w kwocie - 300.000,00 zł przeznacza się:

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 300.000,00 zł

§ 2.

W §11, po punkcie 5 Uchwały Nr XXIII/235/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 r. dodaje się pkt 6 w brzmieniu:„upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2013 w maksymalnej wysokości 300.000,00 zł”.

§ 3.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.

Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2013 brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/309/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 10 października 2013 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na rok 2013

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/309/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 10 października 2013 r.

Plan dochodów budżetu na 2013 rok

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/309/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 10 października 2013 r.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/309/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 10 października 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/309/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 10 października 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/309/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 10 października 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizcją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »