| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/234/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,poz.594 z późn. zm.)), oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r.),

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) chorób wewnętrznych

b) pediatrii

c) ginekologii i położnictwa

d) laryngologii

e) okulistyki

f) neurologii

g) stomatologii

h) chirurgii ogólnej

i) urologii

j) pulmonologii

k) dermatologii

l) kardiologii

ł) zdrowia psychicznego

m) ortopedii

n) medycyny pracy

o) leczenie osteoporozy

p) leczenie bólu

r) leczenie wad postawy

s) logopedii

t) diabetologii

u) leczenie chorób metabolicznych

w) endokrynologii

y) reumatologii

z) alergologii

za) rehabilitacji

zb) opieki paliatywnej i hospicyjnej

zc) pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej”.

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„17.W skład Przychodni wchodzą następujące komórki w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

1. Poradnia Ogólna POZ (podstawowej opieki zdrowotnej)

2. Poradnia dla dzieci POZ (podstawowej opieki zdrowotnej)

3. Poradnia laryngologiczna

4. Poradnia neurologiczna

5. Poradnia okulistyczna

6. Poradnia ginekologiczno – położnicza

7. Gabinet audiometrii

8. Gabinet zabiegowy

9. Punkt szczepień dla dzieci

10. Pracownia analityczna

11. Gabinet fizjoterapii

12. Pracownia RTG

13. Poradnia stomatologiczna

14. Poradnia chirurgii ogólnej

15. Poradnia urologiczna

16. Poradnia chorób płuc

17. Poradnia dermatologiczna

18. Poradnia kardiologiczna

19. Gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

20. Gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej

21. Gabinet pielęgniarki (higienistki) – medycyny szkolnej

22. Poradnia zdrowia psychicznego

23. Poradnia ortopedyczna

24. Gabinet medycyny pracy

25. Poradnia Leczenia Osteoporozy

26. Poradnia Leczenia Bólu

27. Poradnia leczenia wad postawy

28. Poradnia logopedyczna,

29. Poradnia diabetologiczna,

30. Poradnia chorób metabolicznych,

31. Poradnia endokrynologiczna,

32. Poradnia reumatologiczna,

33. Poradnia alergologiczna,

34. Poradnia rehabilitacyjna,

35. Poradnia opieki paliatywnej i hospicyjnej,

36. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,

37. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni laryngologicznej,

38. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni neurologicznej,

39. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni okulistycznej,

40. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni ginekologicznno - położniczej,

41. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni chirurgii ogólnej,

42. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni urologicznej,

43. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni chorób płuc,

44. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni dermatologicznej,

45. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni ortopedycznej,

46. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni leczenia bólu,

47. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni diabetologicznej,

48.Gabinet diagnostyczno – zabiegowy dla poradni reumatologicznej”.

3) Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/234/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »