| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/257/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Zwiększenie

Dochody

Wydatki

801


80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja
- dochody bieżące, z tego:
* dotacje na zadania bieżące w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

134.420,00
68.520,00
68.520,00

68.520,00

134.420,00
68.520,0068.520,00
68.520,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół
- dochody majątkowe, z tego:
* dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych
- wydatki majątkowe – zakup samochodu

65.900,00
65.900,00

65.900,00

65.900,0065.900,00

756
75618

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- dochody bieżące, z tego:
* opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu11.860,00


11.860,00
11.860,00
11.860,00

851


85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11.860,00
11.860,00
11.860,00
11.860,00

Razem:

146.280,00

146.280,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 Uchwały Nr  XXXVIII/256/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r.  oraz § 1 Uchwały Nr  XXXVIII/257/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r. dokonać zmiany :

1. Załącznika Nr 11 pn „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku,  uchwałą Nr  XXXV/238/13, uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r.

2. Załącznik  pn „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku  otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/257/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 15 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »