| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/257/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Zwiększenie

Dochody

Wydatki

801


80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja
- dochody bieżące, z tego:
* dotacje na zadania bieżące w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

134.420,00
68.520,00
68.520,00

68.520,00

134.420,00
68.520,0068.520,00
68.520,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół
- dochody majątkowe, z tego:
* dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych
- wydatki majątkowe – zakup samochodu

65.900,00
65.900,00

65.900,00

65.900,0065.900,00

756
75618

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- dochody bieżące, z tego:
* opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu11.860,00


11.860,00
11.860,00
11.860,00

851


85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11.860,00
11.860,00
11.860,00
11.860,00

Razem:

146.280,00

146.280,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 Uchwały Nr  XXXVIII/256/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r.  oraz § 1 Uchwały Nr  XXXVIII/257/13  Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 r. dokonać zmiany :

1. Załącznika Nr 11 pn „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku,  uchwałą Nr  XXXV/238/13, uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r.

2. Załącznik  pn „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku  otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/257/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 15 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »