| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/293/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a,co następuje:

§ 1.

1. W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. – wydatki budżetowe – dokonuje się zmian –jak w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy –jak w załączniku nr 2.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II. WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów3.105.684,413.105.684,41


3.000.000,00


6.649,00
1.400.000,00

40.951.501,7942.544.852,793.000.000,00


1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/293/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 17 października 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

W WYDATKACH BUDŻETOWYCHdokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne


Zmniejsza się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zmniejsza się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne


W Dz. 801 Oświata i wychowanie
w rozdz. 80104 przedszkola
w wydatkach bieżących
zmniejszawydatki jednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się dotacje na zadania bieżące


Zmniejsza się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmniejsza się rozdz. 90015 oświetlenie ulic
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00


52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00

103.341,00

103.341,00

103.341,00


22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/293/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 17 października 2013 r.

Zmiana dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

90.736,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

801

80104 przedszkola

zwiększa siędotacje celoweprzekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień90.736,00

II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

12.605,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

801

80104 przedszkola

zwiększa siędotacje podmiotowedla przedszkoli niepublicznych


12.605,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »