| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/293/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a,co następuje:

§ 1.

1. W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. – wydatki budżetowe – dokonuje się zmian –jak w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy –jak w załączniku nr 2.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II. WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów3.105.684,413.105.684,41


3.000.000,00


6.649,00
1.400.000,00

40.951.501,7942.544.852,793.000.000,00


1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/293/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 17 października 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

W WYDATKACH BUDŻETOWYCHdokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne


Zmniejsza się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zmniejsza się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne


W Dz. 801 Oświata i wychowanie
w rozdz. 80104 przedszkola
w wydatkach bieżących
zmniejszawydatki jednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się dotacje na zadania bieżące


Zmniejsza się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmniejsza się rozdz. 90015 oświetlenie ulic
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00


52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00

103.341,00

103.341,00

103.341,00


22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/293/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 17 października 2013 r.

Zmiana dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

90.736,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

801

80104 przedszkola

zwiększa siędotacje celoweprzekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień90.736,00

II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

12.605,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

801

80104 przedszkola

zwiększa siędotacje podmiotowedla przedszkoli niepublicznych


12.605,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »