| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 27 września 2013r.

do porozumienia z dnia 02.01.2013 r. w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

Na podstawie uchwały nr XXXI/362/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Pszczyna porozumienia z Gminą Suszec w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/107/333/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zawierania przez Gminę Suszec porozumień z Gminą Pszczyna w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec, zawarty pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola – Burmistrza Pszczyny a gminą Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec.

§ 1. W § 1 porozumienia dodać ust. 9 do 13 o następującym brzmieniu:

1) „ust. 9. Gmina Suszec zapłaci gminie Pszczyna kwotę w wysokości 1.734,80 zł (słownie jeden tysiąc siedemset trzydzieści cztery złote 80/100) tytułem opłaty za prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. za dziecko z gminy Suszec zgłoszone do zajęć pismem

nr GZOiS.4452.13/2013/D z dnia 19.08.2013 r. Termin przekazania dotacji: do 31 października 2013 r. W/w dziecko nie jest ujęte w subwencji, o której mowa w § 1.3 porozumienia nr PZE/P-1/13 z dnia 2 stycznia 2013r. ”.

2) "ust. 10. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 r.";

3) "ust. 11. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do 15 stycznia 2014 r.";

4) „ust. 12. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 1 ust. 11, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Suszec dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2014 r.";

5) „ust. 13. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 1 ust. 11, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej część dotacji do dnia 31.01.2014 r.".

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Suszec.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »