| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 27 września 2013r.

do porozumienia z dnia 02.01.2013 r. w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

Na podstawie uchwały nr XXXI/362/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Pszczyna porozumienia z Gminą Suszec w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/107/333/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zawierania przez Gminę Suszec porozumień z Gminą Pszczyna w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec, zawarty pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola – Burmistrza Pszczyny a gminą Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec.

§ 1. W § 1 porozumienia dodać ust. 9 do 13 o następującym brzmieniu:

1) „ust. 9. Gmina Suszec zapłaci gminie Pszczyna kwotę w wysokości 1.734,80 zł (słownie jeden tysiąc siedemset trzydzieści cztery złote 80/100) tytułem opłaty za prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. za dziecko z gminy Suszec zgłoszone do zajęć pismem

nr GZOiS.4452.13/2013/D z dnia 19.08.2013 r. Termin przekazania dotacji: do 31 października 2013 r. W/w dziecko nie jest ujęte w subwencji, o której mowa w § 1.3 porozumienia nr PZE/P-1/13 z dnia 2 stycznia 2013r. ”.

2) "ust. 10. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 r.";

3) "ust. 11. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do 15 stycznia 2014 r.";

4) „ust. 12. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 1 ust. 11, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Suszec dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2014 r.";

5) „ust. 13. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 1 ust. 11, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej część dotacji do dnia 31.01.2014 r.".

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Suszec.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »