| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/398/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art.19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz. 724)Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a :

§ 1. Uchwałą niniejszą określa się:

1. wysokość stawki dziennej opłaty targowej,

2. zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta Sławkowa dla wszystkich miejsc, w których prowadzony jest handel:

1. Od dokonujących sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep i platform:

a) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności do 1,5 tony –13,00 zł

b) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności od 1,5 tony do 5 ton –26,00 zł

c) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności powyżej 5 ton –40,00 zł

2. Od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni od 1 m² -4,50 zł

3. Od dokonujących sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyni, wiadra, roweru, motoroweru i innych jednośladów –4,00 zł

§ 3. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują:

1. Pani Lidia Grzanka,

2. Pani Alicja Gawęda

za wynagrodzeniem w wysokości 5% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

§ 4. Osoby pobierające opłatę targową są zobowiązane wydać wpłacającemu pokwitowanie, w którym określa się wysokość pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży.

§ 5. Inkasenci prowadzący pobór opłaty targowej są zobowiązani do przyjmowania gotówki i jej rozliczania na podstawie kwitariuszy przychodowych pobranych z Urzędu Miasta Sławków w terminie 5 dni od dokonania poboru opłaty. W dniu dokonania wpłaty zainkasowanych kwot inkasenci winni przedłożyć kwitariusze do sprawdzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXVIII/250/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie


mgr Paweł Sobieszek


Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stawka dzienna nie może przekroczyć 764,62zł.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Z opłaty targowej zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »