| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/399/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o budowlach lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej” (ZN-1/C), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVIII/251/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie


mgr Paweł Sobieszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XL/399/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Uzasadnienie

Rada Miejska określa w drodze uchwały wzory formularzy na podatek od nieruchomości,
o których mowa w art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).

Na mocy art. 6a ust. 11 ustawy z dnia15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), Rada Miejska określa w drodze uchwały wzory formularzy na podatek rolny.

Z delegacji art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) wynika, że Rada Miejska jest zobowiązana do uchwalenia wzorów formularzy na podatek leśny.

W przedmiotowych formularzach oraz w załącznikach będą wykazywane dane dotyczące podmiotu i przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz zwolnienia wynikające z ustaw podatkowych i uchwały Rady Miejskiej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »