| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 250/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Straży Gminnej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art.3 oraz art. 6 ust 1 i art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Mykanowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 140 /XII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu straży gminnej na terenie gminy Mykanów wprowadza się następującą zmianę:

1. Rozdział II Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie:

II Zasady Nadzoru i kierowania pracą Straży

1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wójt Gminy Mykanów.

2. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie wymienionym w art. 9 ust 2 w punkcie 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  sprawuje Wojewoda Śląski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji.

3. Pracą Straży kieruje Komendant i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Komendant wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku  do pracowników Straży..

§ 2. Pozostałe zasady funkcjonowania Straży Gminnej określa Porozumienie Międzygminne nr 1/2011 Gminy Mykanów i Gminy Kłomnice z dnia 1 lipca 2011r w sprawie przekazania przez Gminę Kłomnice zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »