| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 250/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Straży Gminnej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art.3 oraz art. 6 ust 1 i art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Mykanowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 140 /XII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu straży gminnej na terenie gminy Mykanów wprowadza się następującą zmianę:

1. Rozdział II Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie:

II Zasady Nadzoru i kierowania pracą Straży

1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wójt Gminy Mykanów.

2. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie wymienionym w art. 9 ust 2 w punkcie 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  sprawuje Wojewoda Śląski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji.

3. Pracą Straży kieruje Komendant i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Komendant wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku  do pracowników Straży..

§ 2. Pozostałe zasady funkcjonowania Straży Gminnej określa Porozumienie Międzygminne nr 1/2011 Gminy Mykanów i Gminy Kłomnice z dnia 1 lipca 2011r w sprawie przekazania przez Gminę Kłomnice zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »