| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Bojszowy na 2013r. zgodnie z zał. nr 1.

2. Zwiększyć przychody budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 6 200 000,00zł.

§ 931. – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Zmniejszyć przychody budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 1 150 000,00zł.

§ 952. – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. Ustalić rozchody budżetu Gminy w kwocie 3 678 070,00zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

5. W § 3 uchwały dokonać zmiany zapisu poprzez zmianę jego treści:

Uchwala się deficyt budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 2 521 930,00zł. którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji komunalnych.

6. W § 6 uchwały dokonać zmiany poprzez wykreślenie dotychczasowej treści i wprowadzenie następującego zapisu:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00zł.

2) emisji obligacji komunalnych

- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 271 930,00zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 928 070,00zł..

7. W §15 uchwały dokonać zmiany poprzez wykreślenie dotychczasowej treści punktu 1 i wprowadzenie następującego zapisu:

- zaciągania kredytów na pokrycie następującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00zł.

- zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 8 200 000zł.

§ 2. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXV/154/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. w załączniku nr 1 – „Dochody” w dz. 756 dodać nazwę źródła dochodu w brzmieniu:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór odpadów komunalnych ”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/157/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 21 października 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

2 618 070,00

80104

Przedszkola

2 618 070,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 618 070,00

Razem zwiększenie wydatków

2 618 070,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »