| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. jedn. z 2011r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm. ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz.Urz. Woj. Śl. z 2011 nr 308 poz. 5231), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. z 2012r. poz. 5389 )

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2, § 3, § 4 uchwały nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz.Urz. z 2012r. poz. 5389 ), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r..

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.

Uchwała nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. jedn. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz. 613 z późn. zm. ) w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz.U. nr 232 poz. 1378 ) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t. jedn. Dz.U. z 2006r. nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ), art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. jedn. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 ), na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości - '' Dane o nieruchomościach'' ( ZN-1/A ), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości - ''Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości'' (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego lub deklaracji na podatek rolny -''Dane o nieruchomościach rolnych'' (ZR-1/A), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego lub deklaracji na podatek rolny - ''Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym'' (ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji sprawie podatku leśnego:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek leśny - ''Dane o nieruchomościach leśnych'' (ZL-1/A), stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek leśny-''Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym'' (ZL-1/B), stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VI/46/2011 z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmieniona uchwałą nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik13.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »