| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. jedn. z 2011r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm. ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz.Urz. Woj. Śl. z 2011 nr 308 poz. 5231), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. z 2012r. poz. 5389 )

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2, § 3, § 4 uchwały nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz.Urz. z 2012r. poz. 5389 ), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r..

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.

Uchwała nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. jedn. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz. 613 z późn. zm. ) w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz.U. nr 232 poz. 1378 ) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t. jedn. Dz.U. z 2006r. nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ), art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. jedn. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 ), na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości - '' Dane o nieruchomościach'' ( ZN-1/A ), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości - ''Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości'' (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego lub deklaracji na podatek rolny -''Dane o nieruchomościach rolnych'' (ZR-1/A), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego lub deklaracji na podatek rolny - ''Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym'' (ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji sprawie podatku leśnego:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek leśny - ''Dane o nieruchomościach leśnych'' (ZL-1/A), stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek leśny-''Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym'' (ZL-1/B), stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VI/46/2011 z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmieniona uchwałą nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik13.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »