| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/2013 Rady Gminy Hażlach

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 95/10/613 z późn.zm.) - Rada Gminy Hażlach

u c h w a l a:

§ 1.

Wprowadzić na terenie Gminy Hażlach opłatę od posiadania psów określając zasady jej ustalania, poboru i terminy płatności.

§ 2.

1. Opłatę roczną od posiadania psów ustalić w wysokości 36,00 (trzydzieści sześć) złotych od pierwszego psa i 48,00 (czterdzieści osiem) złotych od każdego następnego.

2. Opłata roczna od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania organu podatkowego w terminie do dnia 31 maja za dany rok podatkowy (kalendarzowy), z zastrzeżeniem ust.3

3. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 31 maja roku podatkowego, obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia organowi podatkowemu faktu wejścia w posiadanie psa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, podając dane określone w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem roku, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Osoby fizyczne mają obowiązek wygłoszenia z ewidencji podatkowej psa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jego wykreślenie z ewidencji na formularzu wygłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

7. Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Hażlach nr VI/62/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »