| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/2013 Rady Gminy Hażlach

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 95/10/613 z późn.zm.) - Rada Gminy Hażlach

u c h w a l a:

§ 1.

Wprowadzić na terenie Gminy Hażlach opłatę od posiadania psów określając zasady jej ustalania, poboru i terminy płatności.

§ 2.

1. Opłatę roczną od posiadania psów ustalić w wysokości 36,00 (trzydzieści sześć) złotych od pierwszego psa i 48,00 (czterdzieści osiem) złotych od każdego następnego.

2. Opłata roczna od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania organu podatkowego w terminie do dnia 31 maja za dany rok podatkowy (kalendarzowy), z zastrzeżeniem ust.3

3. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 31 maja roku podatkowego, obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia organowi podatkowemu faktu wejścia w posiadanie psa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, podając dane określone w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem roku, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Osoby fizyczne mają obowiązek wygłoszenia z ewidencji podatkowej psa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jego wykreślenie z ewidencji na formularzu wygłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

7. Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hażlach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Hażlach nr VI/62/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »