| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/382/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
u c h w a l a :

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawłowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,88zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,56zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego –0,28zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” innych niż określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych –0,10zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,72zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –21,98zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,75zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,68zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –5,00zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXII/273/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »