| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/383/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
u c h w a l a

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności kulturalnej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.);

4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności sportowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż opisana w PKD w klasie 93.11.Z;

5) grunty zajęte na cmentarze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/132/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »