| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 22 października 2013r.

do porozumienia nr PZE/14/R/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Suszec zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/219/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz na podstawie uchwały nr XLVIII/81/416/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Suszec a gminą Pszczyna dotyczących zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zawarty pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec.

§ 1. W porozumieniu nr PZE/14/R/2013 z dnia 23 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pszczynie przy

ul. Bogedaina 9 w sprawie przyznania 18/18 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 120 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Miedźna, gminę Bojszowy, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój oraz gminę Brzeszcze wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół,

dla których organem prowadzącym jest gmina Suszec, w roku szkolnym 2013/2014

tj. za  21 uczniów w wysokości: 770,18 zł miesięcznie w 2013 r. x 4 miesiące =

3 080,72 zł (za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).;

3) załącznik nr 1 do porozumienia nr PZE/14/R/2013 z dnia 23 września 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Suszec.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Suszec
z dnia 22 października 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Nauczyciel religii - zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia: 18/18

Koszt miesięczny:

2013 r.
od 01.09.2013 r.
do 31.12.2013 r.
18/18

Stawka zasadnicza

2 647,00 zł

Wysługa 20%

529,40 zł

Motywacyjny

100,00 zł

Łącznie:

3 276,40 zł

§ 4010

3 276,40 zł

§ 4040

274,29 zł

§ 4110

610,36 zł

§ 4120

0,00 zł

§ 4440

239,99 zł

Łącznie:

4 401,04 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Suszec

120/21

miesięczna kwota dotacji
do przekazania

770,18 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »