| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/443/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/426/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 8 lit. a). oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U 2013 poz. 217)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXVIII/426/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie  określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Uzasadnienie

W dniu 29 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Będzińskiego podjęła uchwałę nr XXVIII/426/2013 w sprawie   określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński.

W dniu 27 września 2013r. wpłynęło ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności ww uchwały.

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego w zawiadomieniu stwierdził, iż Rada Powiatu Będzińskiego podejmując powyższą uchwałę poprzez przyjęcie w § 4 uchwały regulacji o brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” naruszyła art. 13 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jednocześnie organ nadzoru stwierdził również niejasności ujęte w pkt IV ppkt 2 załącznika nr 1 do ww. uchwały, które dotyczyły braku precyzyjności i jasności czyjej zgody wymaga zbywanie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym.

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej analizie zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały i opracowanie nowych zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński w formie uchwały, w której zostaną uwzględnione uwagi nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »