| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/443/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/426/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 8 lit. a). oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U 2013 poz. 217)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXVIII/426/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie  określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Uzasadnienie

W dniu 29 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Będzińskiego podjęła uchwałę nr XXVIII/426/2013 w sprawie   określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński.

W dniu 27 września 2013r. wpłynęło ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności ww uchwały.

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego w zawiadomieniu stwierdził, iż Rada Powiatu Będzińskiego podejmując powyższą uchwałę poprzez przyjęcie w § 4 uchwały regulacji o brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” naruszyła art. 13 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jednocześnie organ nadzoru stwierdził również niejasności ujęte w pkt IV ppkt 2 załącznika nr 1 do ww. uchwały, które dotyczyły braku precyzyjności i jasności czyjej zgody wymaga zbywanie aktywów trwałych w trybie bezprzetargowym.

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej analizie zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały i opracowanie nowych zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński w formie uchwały, w której zostaną uwzględnione uwagi nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »