| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/342/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do 10 marca danego roku

2) za II kwartał do 10 czerwca danego roku

3) za III kwartał do 10 września danego roku

4) za IV kwartał do 10 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust. 1.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą w drodze inkasa lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/257/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 grudnia 2012
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »