| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/345/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r. poz. 724)

RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU
uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2powierzchni użytkowej              0,70 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej21,94 zł

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2powierzchni użytkowej10,75 zł

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m² powierzchni użytkowej              4,55 zł

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1m²powierzchni użytkowej              5,72 zł

6) od budowli2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

7) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² użytkowej              0,82 zł

b) grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² użytkowej              0,37 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha4,56 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »