| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 336/XXXVII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczekociny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c ust. 1, art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny, w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę świadczeń dodatkowych, obejmujących opiekę nad dzieckiem, naukę oraz wychowanie.

§ 3. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, obniża się wysokość opłaty ustalonej w § 2 o 50 %.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem dziecka (prawnym opiekunem).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 41/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17 marca
2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczekociny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny oraz dyrektorom przedszkoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »