| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 336/XXXVII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczekociny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c ust. 1, art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny, w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę świadczeń dodatkowych, obejmujących opiekę nad dzieckiem, naukę oraz wychowanie.

§ 3. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, obniża się wysokość opłaty ustalonej w § 2 o 50 %.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem dziecka (prawnym opiekunem).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 41/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17 marca
2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczekociny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny oraz dyrektorom przedszkoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »