| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040

Na podstawie art. 28 ust. 5   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2013 r. poz. 627, 628 i   842) zarządza się, co następuje:  

§   1.   Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”, położonego w   gminie Krzyżanowice, w   powiecie raciborskim.  

§   2.   Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr l do zarządzenia.  

§   3.   Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2   do zarządzenia.  

§   4.   Identyfikację istniejących i   potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i   zwierząt i   ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3   do zarządzenia.  

§   5.   Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4   do zarządzenia.  

§   6.   Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i   obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5   do zarządzenia.  

§   7.   Nie określa się wskazań do zmian w   istniejącym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i   zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

§   8.   Nie stwierdza się potrzeby sporządzania planu ochrony dla części lub całości obszaru.  

§   9.   Zarządzenie wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Katowicach  


mgr   Bernard   Błaszczyk

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000  

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja istniejących i   potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i   zwierząt i   ich siedlisk będących przedmiotami ochrony  

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych  

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i   obszarów ich wdrażania  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »