| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII-324-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ,art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz 812) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P.z 2013r. poz. 724) Rada Gminy Nędza uchwala ,co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

powyżej 5,5 do 9
włącznie

powyżej 9
i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

585

880

1174

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

nie mniej
niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

15

585

816

15

1174

1833

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

443

810

19

23

968

1491

23

1491

2342

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1022

1533

27

29

1533

2488

29

2488

3054

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton -1100,00 zł.

- ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1390,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

nie mniej
niż

mniej
niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

443

733

25

31

880

1390

31

1798

2410

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1831

2410

40

2410

3100

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 443,00zł.

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

nie mniej
niż

mniej
niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

443

733

25

513

880

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

443

453

28

33

952

1246

33

38

1246

1900

38

1683

2400

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

1390

1900

5) od autobusów

mniej niż 30 miejsc siedzących

równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

1611

1905

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »