| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII-324-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ,art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz 812) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P.z 2013r. poz. 724) Rada Gminy Nędza uchwala ,co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

powyżej 5,5 do 9
włącznie

powyżej 9
i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

585

880

1174

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

nie mniej
niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12

15

585

816

15

1174

1833

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

443

810

19

23

968

1491

23

1491

2342

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1022

1533

27

29

1533

2488

29

2488

3054

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton -1100,00 zł.

- ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1390,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

nie mniej
niż

mniej
niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

443

733

25

31

880

1390

31

1798

2410

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1831

2410

40

2410

3100

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 443,00zł.

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

nie mniej
niż

mniej
niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

443

733

25

513

880

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

443

453

28

33

952

1246

33

38

1246

1900

38

1683

2400

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

1390

1900

5) od autobusów

mniej niż 30 miejsc siedzących

równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

1611

1905

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »