| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/464/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz 594 z późń. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w  ewidencji  gruntów i budynków od 1m2powierzchni0,82 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni4,41 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez   organizacje pożytku publicznego od 1m2powierzchni0,34 zł

2. Ustala  się  stawki  podatku  od  nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych0,69 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej22,13 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,50 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,    zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,54 zł

5) od garaży wolnostojących, przybudowanych do budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz od części budynków gospodarczych zajętych na garaże7,47 zł

6) letniskowych7,57 zł

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego6,31 zł

3. Ustala się stawkę podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  2%  ich  wartości  określonej   na   podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa   Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »