| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 579/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika

Or .0007.156.2013

2013/080946

UCHWAŁA NR 579/XXXIX/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika

Na podstawie:

- art. 40 ust.2 pkt 4, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

Na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Regulamin korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika, stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Zobowiązać Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej do umieszczenia w/w regulaminu na wszystkich miejskich placach zabaw.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 13/III/94 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 września 1994 r. w sprawie regulaminu placu zabaw.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 579/XXXIX/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 października 2013 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika

§ 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i wypoczynku.

§ 2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać z urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny dokonuje  rodzic/opiekun dziecka.

§ 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

§ 5. Należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń zabawowych będących w użyciu.

§ 6. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku niewłaściwego korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun dziecka.

§ 7. Rodzice/opiekunowie odpowiadają prawnie i materialnie za wyrządzone przez dzieci szkody na osobach i mieniu.

§ 8. Na placu zabaw zabrania się w szczególności:

1) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających,

2) palenia tytoniu,

3) przebywania osób nietrzeźwych,

4) zakłócania spokoju i porządku,

5) wprowadzania zwierząt,

6) niszczenia urządzeń zabawowych,  małej architektury, roślinności oraz  zaśmiecania terenu,

7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

8) jazdy na rowerze, gry w piłkę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »