| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 16 września 2013r.

do porozumienia z dnia 5 marca 2009r.w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16

W dniu 16 września 2013 r. strony porozumienia tj.:

Powiat Raciborski, zwany dalej „Powiatem”, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działają:

Adam Hajduk -Starosta

Andrzej Chroboczek -Wicestarosta

iMiasto Gliwice, zwane dalej „Miastem”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego działa:

Krystian Tomala -Zastępca Prezydenta Miasta

ustalają zgodnie następujące zmiany do porozumienia.

§ 1. W § 1:

1)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Curie – Skłodowskiej, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.;

2)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, działający w imieniu Zleceniodawcy, niezwłoczne po podpisaniu porozumienia prześle do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Curie - Skłodowksiej, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawdoowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 imienny wykaz uczniów przewidzianych do kształcenia, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2. W § 2:

1)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby

uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Curie – Skłodowskiej, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, ustalonych w wysokości:

-               kurs I stopnia – czterotygodniowy dla klas I                            - 400 zł,

-               kurs II stopnia – czterotygodniowy dla klas II              - 400 zł,

-               kurs III stopnia – czterotygodniowy dla klas III              - 400 zł.;

2)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice środków finansowych w postaci dotacji celowej na rachunek Urzędu Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w ING Bank Śląski S.A., w terminie 14 dni po otrzymaniu wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten przekazany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Curie - Skłodowskiej, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 stanowić będzie rozliczenie dotacji.

§ 3. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem § 2, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

§ 6. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i 1 dla celów publikacji.

Za Powiat:Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek

Za Miasto:Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »