| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 16 września 2013r.

do porozumienia z dnia 5 marca 2009r.w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16

W dniu 16 września 2013 r. strony porozumienia tj.:

Powiat Raciborski, zwany dalej „Powiatem”, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działają:

Adam Hajduk -Starosta

Andrzej Chroboczek -Wicestarosta

iMiasto Gliwice, zwane dalej „Miastem”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego działa:

Krystian Tomala -Zastępca Prezydenta Miasta

ustalają zgodnie następujące zmiany do porozumienia.

§ 1. W § 1:

1)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Curie – Skłodowskiej, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.;

2)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, działający w imieniu Zleceniodawcy, niezwłoczne po podpisaniu porozumienia prześle do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Curie - Skłodowksiej, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawdoowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 imienny wykaz uczniów przewidzianych do kształcenia, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2. W § 2:

1)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby

uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Curie – Skłodowskiej, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, ustalonych w wysokości:

-               kurs I stopnia – czterotygodniowy dla klas I                            - 400 zł,

-               kurs II stopnia – czterotygodniowy dla klas II              - 400 zł,

-               kurs III stopnia – czterotygodniowy dla klas III              - 400 zł.;

2)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice środków finansowych w postaci dotacji celowej na rachunek Urzędu Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w ING Bank Śląski S.A., w terminie 14 dni po otrzymaniu wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten przekazany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Curie - Skłodowskiej, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 stanowić będzie rozliczenie dotacji.

§ 3. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem § 2, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

§ 6. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i 1 dla celów publikacji.

Za Powiat:Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek

Za Miasto:Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »