| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/286/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje;

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

1) od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Samochody ciężarowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

324,00 zł

555,00 zł

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

843,00 zł

1 217,00 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1 108,00 zł

1 265,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1 361,00 zł

1 530,00 zł

15

1 891,00 zł

2 010,00 zł

3 osie

12

19

1 818,00 zł

2 143,00 zł

19

23

2 010,00 zł

2 410,00 zł

23

-

2 275,00 zł

2 661,00 zł

4 osie i więcej

12

29

1 891,00 z ł

2 410,00 zł

29

-

2 410,00 zł

3 087,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i
wcześniej.

od 3,5 t do 7 t włącznie

1 108,00 zł

1 361,00 zł

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1 361,00 zł

1 615,00 zł


4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niz

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1 891,00 zł

2 143,00 zł

25

31

2 084,00 zł

2 348,00 zł

31

2 275,00 zł

2 387,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2 084,00 zł

2 300,00 zł

40

2 542,00 zł

3 087,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł

6) od przyczepy lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

18

518,00 zł

589,00 zł

18

650,00 zł

782,00 zł

2 osie

12

28

711,00 zł

711,00 zł

28

33

975,00 zł

1 167,00 zł

33

37

1 167,00 zł

1 759,00 zł

37

1 566,00 zł

2 275,00 zł

3 osie i więcej

12

1 301,00 zł

1 734,00 zł

7) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż 20 miejsc

Równej 20 mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w

a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

1 108,00 zł

1 640,00 zł

2 108,00 zł

b) wyprodukowane po roku 1995

843,00 zł

1 240,00 zł

1 759,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. § 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »